تبلیغات
قرآنی - دانلود تلاوت تحقیق قرآن
تاریخ : یکشنبه 20 شهریور 1390 | 07:02 قبل از ظهر | نویسنده : موسی منصوری

تلاوت قرآن به روش تحقیق با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد و خلیل الحصری از اساتید مشهور کشور مصر

تلاوت تحقیق با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد

قسمت 1                      قسمت 2                     قسمت 3                         قسمت 4                         قسمت 5

قسمت 6                      قسمت 7                     قسمت 8                         قسمت 9                         قسمت 10

قسمت 11                    قسمت 12                   قسمت 13                       قسمت14                        قسمت 15

قسمت 16                   قسمت 17                    قسمت 18                       قسمت 19                       قسمت 20

قسمت 21    

تلاوت تحقیق با صدای خلیل الحصری

قسمت 1                      قسمت 2                     قسمت 3                         قسمت 4                         قسمت 5

قسمت 6                      قسمت 7                     قسمت 8                         قسمت 9                         قسمت 10

قسمت 11                    قسمت 12                   قسمت 13                      قسمت14                        قسمت 15

    
طبقه بندی: دانلود تلاوت تحقیق قرآن،