تبلیغات
قرآنی - دانلود تلاوت ترتیل قرآن
تاریخ : دوشنبه 21 شهریور 1390 | 07:18 قبل از ظهر | نویسنده : موسی منصوری

در این قسمت 6 دوره ترتیل کامل قرآن کریم با صدای اساتید بین المللی به تفکیک سوره گنجانده شده است .

استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

قسمت 1                      قسمت 2                     قسمت 3                         قسمت 4                         قسمت 5

قسمت 6                      قسمت 7                     قسمت 8                         قسمت 9                         قسمت 10

قسمت 11                    قسمت 12   

 

استاد خلیل الحصری

قسمت 1                      قسمت 2                     قسمت 3                         قسمت 4                         قسمت 5

قسمت 6                      قسمت 7                     قسمت 8                         قسمت 9                         قسمت 10

قسمت 11                   

 

استاد محمد صدیق منشاوی

قسمت 1                      قسمت 2                     قسمت 3                         قسمت 4                         قسمت 5

قسمت 6                      قسمت 7                     قسمت 8                         قسمت 9                         قسمت 10

قسمت 11                   

 

استاد شهریار پرهیزگار

قسمت 1                      قسمت 2                     قسمت 3                         قسمت 4                         قسمت 5

قسمت 6                      قسمت 7                     قسمت 8                         قسمت 9                         قسمت 10

 

استاد سعد الغامدی

قسمت 1                      قسمت 2                     قسمت 3                         قسمت 4                         قسمت 5

قسمت 6                      قسمت 7                     قسمت 8                         قسمت 9                        

 

استاد شاطری

قسمت 1                      قسمت 2                     قسمت 3                         قسمت 4                         قسمت 5

قسمت 6                      قسمت 7                     قسمت 8                         قسمت 9                        
طبقه بندی: دانلود تلاوت ترتیل قرآن،