تبلیغات
قرآنی - سجده های قرآن
تاریخ : دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 | 05:52 بعد از ظهر | نویسنده : موسی منصوری
سجده های قرآن

در قرآن مجید 15 آیه ی سجده دار وجود دارد که بعد از شنیدن یا خواندن 4 آیه ی آن سجده واجب می گردد ، و بر 11 آیه ی دیگر سجده مستحبی است.

*سجده های واجب

1-   آیه 15 سوره سجده

2-   آیه 37 سوره فصلت

3-آخرین آیه سوره نجم

4- آخرین آیه سوره علق

*سجده های مستحب

1-   آخرین آیه سوره اَعراف

2-   آیه 48 سوره نحل

3- آیه 58 سوره مریم

4- آیه 18 سوره حج

5- آیه 77 سوره حج

6- آیه 21 سوره اِنشقاق

7- آیه 15 سوره رعد

8- آیه 107 سوره اسری

9- آیه 25 سوره نمل

10- آیه 60 سوره فرقان

11- آیه 24 سوره ص
طبقه بندی: سجده های قرآن،